UWAGA: KORONAWIRUS COVID-19

Zarządzenie nr 28 Rektora UJ w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 8 Kanclerza UJ w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Komunikat Dziekana dotyczący organizacji pracy i dostępu do budynku Wydziału

Obowiązki dydaktyczne w okresie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz poradnik

Informacja dla studentów WMiI UJ

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Rozmowa z Rektorem UJ, prof. dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem - Pismo Studentów WUJ

Przesłanie Rektora UJ, prof. Wojciecha Nowaka do studentów

Wskazówki dotyczące zgłaszania przestępstw w czasie pandemii COVID-19 przygotowane przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ dla studentów, doktorantów i pracowników UJ posługujących się językiem polskim.

How to report a crime in a foreign language during the COVID-19 crisis? Guidelines for Jagiellonian University international students, PhD students and staff .

 

W obecnej sytuacji zalecamy kontakt mailowy, ewentualnie telefoniczny:

12 664 66 29 - Dziekanat Wydziału - sprawy finansowo-kadrowe

12 664 66 28 - sprawy dydaktyczne

12 664 76 07 - administratorzy sieci

12 664 66 25 - portiernia

Wszyscy pracownicy administracyjni pracują zdalnie i są dostępni pod swoimi adresami mailowymi.

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapowiedziami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania. Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020.
 

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i zaleceń władz (szczególnie sanitarnych). Zwracamy uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z 23 marca 2020 r. - § 1, pkt. 1b - obecność w budynku wydziału powinna być ograniczona do sytuacji "gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni".

 


 

 

 

 

 

Data opublikowania: 12.03.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek