Wnioski o przyznanie świadczeń (przede wszystkim zapomóg)

Ukazało się Zarządzenie JM Rektora UJ umożliwiające zbieranie wniosków o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie przez USOSweb. Zmiana nie dotyczy innych świadczeń ani odwołań.

W aktualnościach na stronach: www.studiuje.uj.edu.pl i www.stypendia.uj.edu.pl zamieszczone zostały ogłoszenia w tej sprawie.

 

W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy zbiorczą informację otrzymaną z Działu Spraw Studenckich z wieloma wskazówkami dotyczącymi wniosków o zapomogę:

I - oświadczenie o dochodach nie jest wymagane;

II - studenci deklarują swoje dochody we wniosku o zapomogę:

a. na ekranie 2 wskazują samodzielnie obliczony dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny

b. na ekranie 2A wskazują skład rodziny lub osoby we wspólnym gospodarstwie domowym (w tym partnera, wujka itp.)

c. na ekranie 2B wskazują aktualne dochody rodziny i te w niedalekiej przeszłości utracone – jeżeli student ma wątpliwość, które dochody podać, a które nie to najlepiej, aby podał te które rozpoczęły się lub zakończyły w 2020 r.

d. student nie dokumentuje dochodów (zaświadczenia z US/ZUS itp. nie są wymagane);

III - student zobowiązany jest udokumentować zdarzenie będące podstawą ubiegania się o zapomogę: np. utratę pracy + wysokość utraconych dochodów;

IV - student załącza do wniosku skany lub zdjęcia (wyłącznie w formacie PDF), nie wysyła wersji papierowej ani dokumentów e-mailem;

V - należy podkreślić, że zapomoga może być przyznana nie z powodu pandemii, a z powodu jej skutków, które dotknęły rodzinę studenta. Zatem udokumentować należy nie pandemię, a jej skutki dla konkretnej rodziny np. spadek obrotów firmy, utratę pracy.

 

 

Data opublikowania: 23.03.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek