Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informatyka

Dlaczego Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ?

 • intensywna współpraca z firmami branży IT (między innymi Motorola, Nokia, Ericsson);
 • możliwość uczestnictwa w rzeczywistych projektach informatycznych już na trzecim roku studiów;
 • nowoczesny budynek Wydziału;
 • laboratorium układów cyfrowych;
 • laboratorium robotyki;
 • stanowiska komputerowe do indywidualnej pracy poza zajęciami;
 • biblioteka z wyciszonymi pomieszczeniami do pracy własnej;
 • sale do nauki języków obcych;
 • legalne i darmowe oprogramowanie do użytku na własnym komputerze, w tym systemy i środowiska deweloperskie firmy Microsoft;
 • możliwość poszerzania zainteresowań w kołach naukowych;
 • stypendia za wyniki w nauce i sporcie oraz stypendia socjalne.

Studia w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Instytut oferuje wszechstronne wykształcenie informatyczne. Elastyczny system studiowania umożliwia dopasowanie studiów do własnych zainteresowań poprzez swobodny dobór przed-miotów. Logiczne myślenie, zdolność do formułowania i rozwiązywania problemów, łatwość w przyswajaniu nowych idei i technologii to atuty naszych studentów i efekt przemyślanego, popartego wieloletnim doświadczeniem nauczania. Umiejętności te przekładają się na szybki awans zawodowy oraz wysokie zarobki absolwentów kierunku informatyka.

Wykłady specjalistyczne

Od trzeciego roku studiów pierwszego stopnia każdy student może sam wybierać większość zajęć, a wybór jest naprawdę duży. Przykładowe przedmioty na obu stopniach studiów:

 • nauczanie maszynowe
 • programowanie funkcyjne
 • programowanie niskopoziomowe
 • programowanie w systemie Apple iOS
 • programowanie w Java
 • przetwarzanie obrazów i danych
 • rozpoznawanie obrazów
 • systemy baz danych NoSQL
 • testowanie oprogramowania
 • wprowadzenie do kognitywistyki
 • wzorce projektowe

... i wiele innych

Oferujemy studia na trzech stopniach

Studia I stopnia (licencjackie)

Mają charakter zawodowy, bez podziału na specjalności. Dwa pierwsze lata obejmują kanon informatyki, zaś na trzecim roku student wybierając osiem kursów z bogatej oferty przed-miotów do wyboru sam decyduje o dalszym kierunku własnego rozwoju. Studia przygotowują do zawodów programisty, analityka, administratora systemów, architekta rozwiązań IT i innych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Oferują możliwość pogłębienia wiedzy w ramach jednej z poniższych specjalności:

 • informatyka stosowana
 • inżynieria oprogramowania
 • modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
 • nauczanie maszynowe

Studia III stopnia (doktoranckie)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron