Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia SciMat dla studentów I stopnia

Uniwersytet Jagielloński jest laureatem konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Jednym z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych wspieranych w ramach przyznanych środków finansowych jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. W ramach SciMat oferowane są stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Informatyka, Informatyka Analityczna, Matematyka, Matematyka Komputerowa. Studenci I stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, natomiast dla studentów II stopnia przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dodatkowe stypendia w wysokości 2500 zł miesięcznie są przewidziane także dla doktorantów rozpoczynających w roku 2020/21 kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programach Matematyka i Informatyka.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia

Kontakt: Agnieszka Niemiec, aga.niemiec[at]uj.edu.pl

Kolejna rekrutacja odbędzie się w roku akademickim 2021/2022.

Komisja Rekrutacyjna do stypendiów motywacyjnych w składzie: Piotr Cyganik, Piotr Kalita, Maciej Ulas, Sławomir Bakalarski, Iwona Cieślik, Daniel Barczyk, Joanna Ginalska ustaliła listy rankingowe Stypendystów oraz listy rezerwowe wniosków o stypendium motywacyjnego SciMat na I i II stopniu kształcenia.

I.    Informatyka
Lista stypendystów:
1.   Jakub Steczkiewicz
2.    Kamil Tylus
Lista rezerwowa:
1.    Mikołaj Szydłowski
2.    Tomasz Wojnar
3.    Tomasz Dądela
4.    Alicja Kuk

II.    Informatyka Analityczna
Lista stypendystów:
1.    Pavel Sankin
2.    Filip Konieczny
Lista rezerwowa:
1.    Daniil Yurshevich
2.    Maksym Ovsiienko

III.    Matematyka
Lista stypendystów:
1.    Vadym Koval
2.    Ewa Żukowska
Lista rezerwowa:
brak

IV.    Matematyka Komputerowa
Lista stypendystów:
1.    Sonia Markowska
Lista rezerwowa:
1.    Jan Miksa
2.    Sonia Cianciara
3.    Ignacy Alwasiak

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron