Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rektorski Fundusz dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków:

 • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 750 zł miesięcznie, a dla medalistów finałów olimpiady międzynarodowej - 1500zł miesięcznie.

O Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków ubiegać się mogą  zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, na zasadach określonych w Regulaminie FunduszuW kwestii cudzoziemców, otrzymanie stypendium jest niezależne od zasad przyjęcia na studia (tj. zasad obowiązujących obywateli polskich lub zasad obowiązujących osoby, niebędące obywatelami polskimi).

Nabór wniosków trwa z reguły do 20 października danego roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Funduszu, formy i sposobu składania wniosku oraz obowiązujących terminów dostępne są na stronie Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków.

W roku akademickim 2020/2021 w gronie stypendystów Rektorskiego Funduszu dla Olimpijczyków znalazło się siedmioro studentów naszego Wydziału, a w roku 2021/2022 - dziesięcioro. Natomiast w bieżącym roku akademickim 2022/2023 stypendium zostało przyznane 37 osobom, które rozpoczęły studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - aż siedemnaście z nich stanowią studenci naszego wydziału.

Web Content Display Web Content Display

W roku akademickim 2019/2020 w gronie stypendystów Rektorskiego Funduszu dla Olimpijczyków znalazło się aż dziesięcioro studentów naszego Wydziału.

W roku akademickim 2018/2019 wśród dwudziestu pięciu stypendystów Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków znalazło się sześcioro studentów naszego Wydziału:

 • Radomił Baran
 • Daniel Barczyk
 • Aleksandra Cynk
 • Grzegorz Gawryał
 • Weronika Lorenczyk
 • Patryk Staniszewski

W roku akademickim 2017/2018 wśród dwudziestu siedmiu stypendystów Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków znalazło się pięcioro studentów naszego Wydziału:

 • Anna Herud
 • Jędrzej Kula
 • Joanna Magiera
 • Krzysztof Pióro
 • Jakub Węgrecki

Web Content Display Web Content Display