Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na osiągnięcie naukowe

REGULAMIN

Regulamin konkursu - kadencja 2020-2024

Laureaci nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe w kadencji 2020-24

W roku 2023 Adam Kanigowski za publikację artykułu "Prime number theorem for analytic skew products" w czasopiśmie Annals of Mathematics

W roku 2023 Rafał Kucharski za uzyskanie grantu European Research Council (ERC) Starting Grant "Playing urban mobility games with intelligent machines. Framework to discover and mitigate human-machine conflicts (COeXISTENCE)"

W roku 2021 Jerzy Weyman za artykuł "Topological invariants of groups and Koszul modules" przyjęty do druku w czasopiśmie Duke Mathematical Journal

W roku 2021 Piotr Micek za artykuł "Adjacency Labelling for Planar Graphs (and Beyond)" opublikowany w czasopiśmie Journal of the ACM

Laureaci nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe w kadencji 2016-20

W roku 2020 Piotr Micek za artykuł "Planar Graphs Have Bounded Queue-Number"  opublikowany w czasopiśmie JournaI of the ACM;

W roku 2019 Jerzy Weyman za artykuł "Koszul modules and Green’s conjecture"  opublikowany w czasopiśmie Inventiones Mathematicae.

Laureaci nagrody za wyróżniające osiągnięcie naukowe w kategorii młodych naukowców w kadencji 2016-20

W roku 2020 Adam Polak za artykuł „Online metric algorithms with untrusted predictions” Thirty-seventh International Conference on Machine Learning (ICML 2020);

W roku 2020 Stanisław Szufa za artykuł "How Similar Are Two Elections?" opublikowany w materiałach konferencyjnych Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence AAAI-19;

W roku 2020 Marcin Sroka za artykuł „The C^0 estimate for the quaternionic Calabi conjecture”, Advances in Mathematics;

W roku 2020 Tomasz Kania za artykuł „Separated sets and Auerbach systems in Banach spaces” w Transactions of the American Mathematical Society;

W roku 2019 Adam Polak za artykuł "Equivalences between triangle and range query problems" wydrukowany w materiałach konferencji ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA20);

W roku 2019 Aleksandra Borówka za artykuł "Projective geometry and the quaternionic Feix-Kaledin construction" opublikowany w czasopiśmie Transactions of the American Mathematical Society;

W roku 2019 Paweł Borówka za artykuł "Klein coverings of genus 2 curves" opublikowany w czasopiśmie Transactions of the American Mathematical Society;

W roku 2019 Konrad Żołna za artykuł "Focused Hierarchical RNNs for Conditional Sequence Processing" opublikowany w materiałach z konferencji ICML: Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning;

W roku 2019 Mateusz Juda i Michał Lipiński za artykuł "Persistence Bag-of-Words for Topological Data Analysis" opublikowany w materiałach z konferencji IJCAI-2019: Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence;

W roku 2018 Łukasz Kosiński za artykuł "Norm preserving extensions of holomorphic functions" opublikowany w czasopiśmie Transactions of American Mathematical Society;

W roku 2018 Bartosz Walczak za artykuł "Sparse Kneser graphs are Hamiltonian" opublikowany w materiałach z konferencji STOC 2018 Proceedings of the 50th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing;

W roku 2017 Jakub Byszewski za artykuł "Sparse Generalised Polynomials" opublikowany w czasopiśmie Transactions of American Mathematical Society.

ARCHIWUM

Regulamin konkursu - kadencja 2016-2020

Web Content Display Web Content Display