Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

ID.UJ 2021/2022

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Informujemy o ogłoszonym naborze wniosków do programu Dofinansowania organizacji konferencji międzynarodowych na WMiI w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Do konkursu mogą przystąpić pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, którzy są organizatorami lub współorganizatorami konferencji.  

Regulamin programu

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 21.02.2022 r. do 20.03.2022 r. za pomocą formularza Microsoft Forms.

Link do formularza

Lista laureatów

PROGRAM TUTORINGU

Informujemy o naborze zgłoszeń do Programu tutoringu na Wydziale Matematyki i Informatyki w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022.

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału poprzez przypisanie im indywidualnych opiekunów naukowych.

Regulamin Programu

Studenci i tutorzy zgłaszają się do Programu tutoringu poprzez wypełnienie formularza w dniach od 23 lutego do 20 marca 2022 r. (włącznie).

Formularz dla studenta

Formularz dla tutora

WYNIKI NABORU:
Poniżej zamieszczamy listę studentów objętych Programem tutoringu wraz z informacją o przypisanym tutorze. 
Wyniki naboru do Programu tutoringu 
Osobom, które zakwalifikowały się do Programu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy. 
Już teraz zachęcamy do zgłaszania się do Programu tutoringu w kolejnej edycji. W roku akademickim 2022/2023 nabór do Programu planowany jest w listopadzie 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 18 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, dnia 21 marca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademicki 2021/2022. 
Konkurs skierowany jest do studentów I (rok 1 i 2) i II stopnia (rok 1 i 2) kierunków: Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka i Informatyka Analityczna na naszym Wydziale.

Termin naboru upływa dnia 30 marca br. o godzinie 23:59.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem o stypendium znajdują się na stronie https://strefaid.uj.edu.pl/ (zakładka Wnioski stypendialne). 

Komunikat Dziekana WMiI

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów I stopnia - zmiana wprowadzona od 02.06.2022 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów II stopnia - zmiana wprowadzona od 02.06.2022 r.

Lista rankingowa wniosków o stypendium naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów studiów pierwszego stopnia (1 i 2 rok) i drugiego stopnia (1 i 2 rok) na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2021/2022 zatwierdzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Lista stypendystów w Konkursie o stypendia naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (lub wyczerpania środków) trwa nabór zgłoszeń do Programu motywowania pracowników aplikujących o uzyskanie finansowego wsparcia ze środków programów międzynarodowych, w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2022.

Zgłoszenie do programu należy dokonać za pomocą formularza

Regulamin programu 

Lista laureatów nr 1 -  z dnia 13.05.2022 r. 

 

 

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 15.11.2022 r. (lub wyczerpania środków) trwa nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania współpracy międzynarodowej w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2022.
Finansowaniu podlegają działania trwające w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. 

Więcej informacji na temat Programu znajduje się w Regulaminie konkursu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Zgłoszenie do programu należy dokonać za pomocą formularza.

Lista Laureatów z dnia 09.06.2022 r. 
Lista Laureatów z dnia 07.07.2022 r. 

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. (lub do wyczerpania środków) prowadzony jest nabór wniosków w programie Stypendia Jagiellońskie w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ.
Finansowaniu podlegają wizyty zagranicznych naukowców wysokiej klasy na WMiI w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2022 roku, trwające od 1 do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularza. 

Informujemy, że od dnia 30 maja do dnia 25 czerwca 2022 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ prowadzony jest nabór wniosków w konkursie na wsparcie finansowe doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Wnioskodawcą może być uczestnik studiów doktoranckich prowadzący działalność naukowąw dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub doktorant wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kierunków: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna, którego promotorem jest nauczyciel akademicki zatrudniony na WMiI UJ. Wsparcie dotyczy wyłącznie uczestników studiów doktoranckich, którzy nie ukończyli czwartego roku studiów doktoranckich i doktorantów, którzy nie ukończyli odpowiednio – w przypadku programu ośmiosemestralnego - szóstego semestru lub w przypadku programu sześciosemestralnego - czwartego semestru. W przypadku uczestników studiów doktoranckich będących na czwartym roku studiów doktoranckich w razie realizacji projektu po 30 września niezbędne jest posiadanie statusu doktoranta.  

Finansowanie przyznawane jest na wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w ramach rozprawy doktorskiej, wpisujących się w tematykę POB DigiWorld, SciMat lub Antropocene.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie zakupu środków trwałych, książek i materiałów zużywalnych. Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Programu wynosi 8500 zł brutto (w tym max. 6500 zł brutto na zakup środków trwałych).

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu. 
Informacja w sprawie procedury odwoławczej. 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/ 
Wzór wniosku, który należy załączyć w stefie ID.UJ znajduje się poniżej. 
Wzór wniosku -  wersja edytowalna.
Wzór wniosku - wersja PDF.

Dokumenty informacyjne:
Oświadczenie doktoranta/uczestnika studiów.
Prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów.
RODO
Wzór rozliczenia 

LISTA RANKINGOWA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW