Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POB SciMat

więcej o

więcej o

Rozwój naukowy najzdolniejszych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki jest wspierany w ramach programu tutoringu. Od roku akademickiego 2020/21 program ten jest realizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego SciMat będącego częścią programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Regulamin programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMatw programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA O ZMIANACH Regulaminu programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznymInicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Wyjaśnienie do Regulaminu programu tutoringu

Wyjaśnienie nr 2 do Regulaminu programu tutoringu

Terms and Conditions of the tutoring scheme in priority study programmes in the SciMat PRA under the strategic programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

Information of changing the Terms and Conditions of the tutoring scheme in priority study programmes in the SciMat PRA under the strategic programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Kontakt: Agnieszka Niemiec, aga.niemiec[at]uj.edu.pl

Wyniki naboru do programu tutoringu

Uniwersytet Jagielloński jest laureatem konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Jednym z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych wspieranych w ramach przyznanych środków finansowych jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. W ramach SciMat oferowane są stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Informatyka, Informatyka Analityczna, Matematyka, Matematyka Komputerowa. Studenci I stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, natomiast dla studentów II stopnia przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dodatkowe stypendia w wysokości 2500 zł miesięcznie są przewidziane także dla doktorantów rozpoczynających w roku 2020/21 kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programach Matematyka i Informatyka.

------------------------------------------

Studia I stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia

Wyniki naboru

------------------------------------------

Studia II stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Wyniki naboru

------------------------------------------

Doktoranci

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na priorytetowych programach kształcenia w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Informacja o zmianach w regulaminie przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wyjaśnienia do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów

Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award to doctoral students at JU Doctoral School of Exact and Natural Sciences in priority study programmes within the SciMat PRA under the Strategic Programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

Wyniki naboru

------------------------------------------

Kontakt: Agnieszka Niemiec, aga.niemiec[at]uj.edu.pl

więcej o

więcej o

więcej o

więcej o