Katedry i Zakłady w jednostkach Wydziału Matematyki i Informatyki

Instytut Informatyki Analitycznej

 • Katedra Algorytmiki
 • Katedra Podstaw Informatyki

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

 • Katedra Informatyki Stosowanej
 • Katedra Matematyki Obliczeniowej
 • Katedra Metod Efektywnych Algebry
 • Katedra Uczenia Maszynowego
 • Zakład Inżynierii Oprogramowania

Instytut Matematyki

 • Katedra Analizy Funkcjonalnej
 • Katedra Analizy Matematycznej
 • Katedra Geometrii
 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb
 • Katedra Matematyki Stosowanej
 • Katedra Równań Różniczkowych
 • Katedra Teorii Aproksymacji
 • Katedra Teorii Osobliwości
 • Zakład Matematyki Finansowej
 • Pracownia Historii Matematyki

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania