Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda imienia Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala

Nagroda imienia zmarłych matematyków krakowskich, profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów.

Nagrodę przyznaje Jury w składzie:

    Przewodniczący Jury Nagrody - prof. dr hab. Jan Stochel,
    Członkowie Jury Nagrody: prof. dr hab. Yuriy Tomilov, prof. dr hab. Adam Osękowski

Laureaci nagrody:

    2009 r. - prof. dr hab. Tadeusz Figiel, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
    2011 r. - prof. dr hab. Henryk Żołądek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
    2014 r. - prof. dr hab. Andrzej Cegielski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
    2016 r. - prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
    2018 r. - prof. dr hab. Jacek Dziubański, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki,
    2020 r. - prof. dr hab. Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN,
    2022 r. - dr hab. Adam Osękowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
    2024 r. - prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Kandydatów do nagrody przedstawiają organy uczelni publicznych lub instytutów PAN właściwe do procedowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z matematyki lub grupy liczące co najmniej trzech profesorów tytularnych matematyki.

Informacja o Nagrodzie im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala

Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala wprowadzony Zarządzeniem Rektora UJ nr 124 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala obowiązujący do 11 grudnia 2023

 

 

Teoria operatorów a asymptotyka rozwiązań równań nieliniowych
prof. Yuri Tomilov
Instytut Matematyczny PAN

W trakcie wykładu, opowiem o nowym abstrakcyjnym podejściu do badania wzrostu norm rozwiązań półlinowych równań ewolucyjnych postaci

x′(t) = Ax(t) + K(x(t)), t ­ ≥ 0,

gdzie A jest generatorem mocno ciągłej półgrupy operatorowej na przestrzeni Banacha X, a K jest odwzorowaniem zwartym na X, na ogół, nieliniowym. Podejście to pozwala traktować powyższe równanie jako równanie liniowe, a zatem pozwala uzyskać jakościowo nowe wyniki dotyczące globalnego zachowania jego rozwiązań. W szczególności, prowadzi ono do szeregu ciekawych zastosowań, dotyczących zachowania energii zaburzonych układów falowych na rozmaitościach.

 

 

Martyngały i mnożniki Fourierowskie
prof. Adam Osękowski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Nierówności dla całek singularnych i mnożników Fourierowskich odgrywają ważną rolę w analizie harmonicznej i jej zastosowaniach. Na przykład, oszacowania dla transformat Riesza drugiego rzędu pociągają za sobą ciekawe rezultaty w teorii potencjału, podczas gdy nierówności dla operatora Beurlinga-Ahlforsa (zespolonej transformaty Hilberta) posiadają głębokie i daleko idące konsekwencje w teorii przekształceń kwazikonforemnych. Z punktu widzenia zastosowań, interesującym zagadnieniem jest uzyskanie optymalnych, bądź prawie-optymalnych oszacowań; lepsze stałe często prowadzą do znacznie silniejszych wyników.
Celem odczytu będzie przedstawienie jednolitego podejścia do szerokiej klasy mnożników Fourierowskich za pomocą metod probabilistycznych. Dokładniej, pokażemy, w jaki sposób pewna klasa optymalnych oszacowań martyngałowych prowadzi do odpowiednich wersji w analizie. Przedyskutujemy także ogólne metody - interesujące same w sobie, posiadające związki z innymi działami matematyki - które pozwalają uzyskiwać wspomniane wyżej nierówności probabilistyczne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron