Katedry i Zakłady w jednostkach Wydziału Matematyki i Informatyki

Instytut Informatyki Analitycznej

 • Katedra Algorytmiki
 • Katedra Podstaw Informatyki

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

 • Katedra Informatyki Stosowanej
 • Katedra Matematyki Obliczeniowej
 • Zakład Matematyki Dyskretnej
 • Zakład Metod Efektywnych Algebry oraz Zakład Uczenia Maszynowego

Instytut Matematyki

 • Katedra Analizy Funkcjonalnej
 • Katedra Analizy Matematycznej
 • Katedra Geometrii
 • Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej
 • Katedra Funkcji Rzeczywistych
 • Katedra Matematyki Stosowanej
 • Katedra Równań Różniczkowych
 • Katedra Teorii Aproksymacji
 • Zakład Historii Matematyki
 • Zakład Matematyki Finansowej
 • Pracownia Dydaktyki Matematyki

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania