Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi studenci nagrodzeni w konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej

Nasi studenci nagrodzeni w konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej

Pani Nikola Cziudaj otrzymała III nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki 2023. W gronie wyróżnionych znaleźli się też: pan Kamil Habrat oraz pani Kamila Księżyc.

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej, prekursorki współczesnej dydaktyki matematyki, jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych działających w Polsce, a przedmiotem konkursu są prace istotne dla dydaktyki matematyki. Nasi studenci nagrodzeni zostali za następujące prace:
Nikola Cziudaj za pracę magisterską pt. Stereometria w zadaniach konkursowych, napisaną pod kierunkiem dra Zdzisława Pogody, prof. UJ;
Kamil Habrat za pracę magisterską pt. Twierdzenie Pitagorasa – dowody, uogólnienia, zastosowania, napisaną pod kierunkiem dra Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ;
Kamila Księżyc za pracę magisterską pt. Umiejętności matematyczne uczniów klas szóstych i ósmych szkoły podstawowej w zakresie geometrii po okresie nauki zdalnej, napisaną pod kierunkiem dra Jerzego Szczepańskiego, prof. UJ.

Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Polecamy również
Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Wykład profesora László Lovásza

Wykład profesora László Lovásza

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron