Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Nasi studenci nagrodzeni w konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej

Nasi studenci nagrodzeni w konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej

Pani Nikola Cziudaj otrzymała III nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki 2023. W gronie wyróżnionych znaleźli się też: pan Kamil Habrat oraz pani Kamila Księżyc.

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej, prekursorki współczesnej dydaktyki matematyki, jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych działających w Polsce, a przedmiotem konkursu są prace istotne dla dydaktyki matematyki. Nasi studenci nagrodzeni zostali za następujące prace:
Nikola Cziudaj za pracę magisterską pt. Stereometria w zadaniach konkursowych, napisaną pod kierunkiem dra Zdzisława Pogody, prof. UJ;
Kamil Habrat za pracę magisterską pt. Twierdzenie Pitagorasa – dowody, uogólnienia, zastosowania, napisaną pod kierunkiem dra Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ;
Kamila Księżyc za pracę magisterską pt. Umiejętności matematyczne uczniów klas szóstych i ósmych szkoły podstawowej w zakresie geometrii po okresie nauki zdalnej, napisaną pod kierunkiem dra Jerzego Szczepańskiego, prof. UJ.

Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Recommended
Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Stypendium Ministra Nauki dla Dominika Bysiewicza

Stypendium Ministra Nauki dla Dominika Bysiewicza

Radosław Żak z główną nagrodą w konkursie "Krok w przyszłość"

Radosław Żak z główną nagrodą w konkursie "Krok w przyszłość"

Pracowity marzec na Wydziale Matematyki i Informatyki

Pracowity marzec na Wydziale Matematyki i Informatyki

Web Content Display Web Content Display