Pełnomocnik ds. promocji

  1. stworzenie oraz koordynacja zespołu wydziałowego ds. promocji,
  2. koordynacja współpracy z Biurem Promocji i Biurem Informacji UJ w obszarze promocji, kreowania pozytywnego wizerunku Wydziału, przedsięwzięć marketingowych i reklamowych,
  3. współpraca przy organizacji pozytywnego wizerunku Wydziału, przedsięwzięć marketingowych i reklamowych podejmowanych na Wydziale (Dzień Wydziału, Matematyczne Czwartki, inauguracja Roku Akademickiego, Noc Naukowców),
  4. koordynacja i organizacja spraw związanych z funkcjonowaniem strony wydziałowej oraz kontrola jej merytorycznej zawartości,
  5. monitorowanie sytuacji absolwentów i koordynacja współpracy z nimi,
  6. koordynacja współpracy Wydziału ze szkołami i nauczycielami.