Pełnomocnik ds. promocji

Podstawowe zadania i kompetencje pracownika:
•    nadzoruje wydziałowy zespół ds. promocji,
•    koordynuje współpracę z Biurem Promocji i Biurem Informacji UJ w obszarze promocji, kreowania pozytywnego wizerunku Wydziału, przedsięwzięć marketingowych i reklamowych,
•    odpowiada za utrzymywanie strony internetowej Wydziału oraz za widoczność Wydziału w mediach tradycyjnych i internetowych,
•    współpracuje przy organizacji przedsięwzięć marketingowych i reklamowych podejmowanych na Wydziale (np. Dzień Wydziału, matematyczne czwartki, inauguracja roku akademickiego),
•     koordynuje działalność związaną z pozyskiwaniem najzdolniejszych studentów, a w porozumieniu z Dziekanem i Prodziekanem ds. studenckich ustala kierunki działania w tym zakresie,
•    monitoruje losy i sytuację absolwentów.