Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Nagroda imienia Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala

Nagroda imienia zmarłych matematyków krakowskich, profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów.

Nagrodę przyznaje Jury w składzie:

  • Przewodniczący Jury Nagrody - prof. dr hab. Jan Stochel,
  • Członkowie Jury Nagrody: prof. dr hab. Jacek Dziubański, prof. dr hab. Yuriy Tomilov

Laureaci nagrody:

  • 2009 r. - prof. dr hab. Tadeusz Figiel, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
  • 2011 r. - prof. dr hab. Henryk Żołądek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 2014 r. - prof. dr hab. Andrzej Cegielski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • 2016 r. - prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
  • 2018 r. - prof. dr hab. Jacek Dziubański, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki,
  • 2020 r. - prof. dr hab. Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN.
  • 2022 r. - dr hab. Adam Osękowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydatów do nagrody przedstawiają rady wydziałów matematyki uczelni państwowych i instytutów PAN, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z matematyki. Zgłoszenia kandydatów należy przekazywać do Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w terminie do końca stycznia roku, w którym będzie przyznawana nagroda.

Informacja o Nagrodzie im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala

Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala - zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента