Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Badania

Na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone są zarówno badania teoretyczne w różnych obszarach matematyki i informatyki, jak i znajdujące szerokie zastosowania badania interdyscyplinarne. Wysoka jakość uzyskanych wyników jest potwierdzona licznymi publikacjami w renomowanych czasopismach, realizowanymi projektami badawczymi oraz nagrodami i wyróżnieniami uzyskanymi przez naukowców związanych z Wydziałem. Jakość tą potwierdza ocena A+, jaką Wydział otrzymał w kategoryzacji jednostek naukowych 2017 roku.

Instytut Informatyki Analitycznej
Katedra Algorytmiki
Katedra Podstaw Informatyki

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Katedra Informatyki Stosowanej
Katedra Matematyki Obliczeniowej
Katedra Metod Efektywnych Algebry
Katedra Uczenia Maszynowego
Zakład Inżynierii Oprogramowania

Instytut Matematyki
Katedra Analizy Funkcjonalnej
Katedra Analizy Matematycznej
Katedra Geometrii
Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb
Katedra Matematyki Stosowanej
Katedra Równań Różniczkowych
Katedra Teorii Aproksymacji
Katedra Teorii Osobliwości
Zakład Matematyki Finansowej
Pracownia Historii Matematyki

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента