Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Prof. Wojciech Kucharz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. Wojciech Kucharz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. Wojciech Kucharz został powołany na członka korespondenta Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności

Wojciech Kucharz jest światowym ekspertem w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej, specjalizując się zwłaszcza w topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych. Ta dziedzina geometrii algebraicznej wzięła swój początek od prac Nasha z 1952 roku i Tognolego z 1973 roku, który rozwiązał hipotezę Nasha. Można też z pewnością poważyć się na stwierdzenie, że wiodący udział w jej rozwoju w ciągu następnych kilku dekad miały trzy pary matematyków: Abkulut-King, Benedetti-Tognoli i Bochnak-Kucharz, a nawet, że bez ich udziału dziedzina ta nie rozwinęłaby się. W ciągu ostatniej dekady Kucharz zainicjował nowy kierunek w rzeczywistej geometrii algebraicznej, w którym zamiast funkcji regularnych używane są inne, bliskie, ale topologicznie znacznie bardziej giętkiej, klasy funkcji, tzw. funkcje regulous. Obecnie kierunek ten stał się osobną gałęzią rzeczywistej geometrii algebraicznej.

Jak czytamy na stronie PAU, głównymi celami działalności Wydziału III jest integracja nauk w nim zrzeszonych (matematyki, fizyki, chemii, astronomii, techniki i technologii) i reprezentujących je badaczy, przeciwdziałanie ujemnym skutkom koniecznej skądinąd specjalizacji, badanie możliwości udziału uczonych, skupionych w Wydziale, w rozwiązywaniu ważnych problemów ogólnych, a także skuteczna i sensowna popularyzacja nauki. Wydział dostrzega potrzebę jeszcze szerszej integracji uczonych, obejmującej także przedstawicieli nauk humanistycznych. Integracji tej służyć ma m.in. cykl specjalnych posiedzeń międzywydziałowych PAU, zainicjowany przez. Adama Bielańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Recommended
Wielkie sukcesy uczniów objętych projektami prowadzonymi przez nasz wydział
Wielkie sukcesy uczniów objętych projektami prowadzonymi przez nasz wydział
Msza święta w 50. rocznicę śmierci profesora Tadeusza Ważewskiego
Msza święta w 50. rocznicę śmierci profesora Tadeusza Ważewskiego
Sukces naszej drużyny na International Mathematics Competition for University Students
Sukces naszej drużyny na International Mathematics Competition for University Students
Kolejne sukcesy na naszym wydziale
Kolejne sukcesy na naszym wydziale

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента