Dokumenty dołączane do wniosku o stypendium

W roku akademickim 2020/21 dokumenty, które należy dołączyć do wniosku składamy w następującej formie:

- w oryginale: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, zaświadczenia ze szkoły/uczelni, o zarobkach za drugi miesiąc pracy. Dokumenty te zostają w dokumentach (tak jak w poprzednich latach).

- w formie kserokopii, załącznika: akty urodzenia, umowy, PIT-y, nakazy płatnicze, wyroki o alimentach, potwierdzenie korzystania z Funduszu Alimentacyjnego.

Osoby, które w ubiegłym roku dostarczyły zaświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny z MOPS/GOPS, w tym roku nie muszą togo robić. Zaświadczenia z poprzedniego roku uznawane są za ważne.

 

Data opublikowania: 23.09.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek