Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Matematyki i Informatyki UJ zawarł umowę o współpracy z SAS Institute Sp. z o.o., na podstawie której każdy student realizujący 180-godzinny program zajęć oferowanych w ramach tzw. Ścieżki SAS może otrzymać certyfikat Analityk danych SAS, wydawany wspólnie przez Spółkę i Wydział.

Ścieżkę SAS stanowią następujące przedmioty (każdy w wymiarze 30 godz. wykładu + 30 godz. prac. komp.):

  • Przetwarzanie i wizualizacja danych w SAS (kod USOS: WMI.IM-PWDSAS-SM) - narzędzia SAS: SAS/BASE, SAS/GRAPH, SAS/STAT, SAS Macro Language, SAS/IML, SAS ODS Graphics, SAS Enterprise Guide
  • Analiza danych statystycznych w systemie SAS (kod USOS: WMI.IM-ADSAS-SM) - narzędzia SAS: SAS/BASE, SAS/STAT, SAS/OR, SAS Enterprise Miner
  • Modele statystyczne z wykorzystaniem narzędzi SAS (kod USOS: WMI.IM-MSSAS-SM) - narzędzia SAS: SAS/BASE, SAS/STAT

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest otrzymanie ocen co najmniej dobrych (4.0) ze wszystkich składowych ww. zajęć (tzn. zaliczeń pracowni komputerowych oraz egzaminów).

Więcej informacji udziela Kierownik Ścieżki SAS na WMiI UJ:

dr hab. Marcin Mazur (pokój 2123; wizytówka USOSweb)

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WMiI UJ

WRSS WMiI UJ to ciało studenckie dbające o interesy i prawa studentów Wydziału. Służy „pierwszą pomocą” i reprezentuje studentów w trudnych sytuacjach.

profil FB

e-mail

Widok zawartości stron Widok zawartości stron