Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownictwo i sekretariaty dydaktyczne

Prodziekan ds. studenckich

 • dr hab. Piotr Niemiec, prof UJ, pokój 2119 (II piętro)

Informatyka

 • Zastępca Dyrektora IIMK ds. dydaktycznych: dr Sławomir Bakalarski
 • Kierownik kierunku I stopnia: dr Jakub Zygadło
 • Kierownik kierunku II stopnia: dr Sławomir Bakalarski

Informatyka analityczna

 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych w IIA: dr Iwona Cieślik
 • Kierownik kierunku I i II stopnia: dr Iwona Cieślik

Matematyka

 • Zastępca Dyrektora IM ds. dydaktycznych: dr hab. Marcin Dumnicki
 • Kierownik kierunku I i II stopnia: dr hab. Marcin Dumnicki

Matematyka komputerowa

 • Zastępca Dyrektora IIMK ds. dydaktycznych: dr Sławomir Bakalarski
 • Kierownik kierunku I i II stopnia: dr Małgorzata Moczurad

Szkoły Doktorskie

 • matematyka: dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ
 • informatyka: dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ
 • informatyka techniczna (zarządzana na WFAiS) - osoba kontaktowa na WMiI: dr hab. Adam Roman, prof. UJ

Dziekanat dydaktyczny - pokój 1135 (I piętro)

 • mgr Marta Machnica, tel. 12 664 76 62

Informatyka - pokój 1138 (I piętro)

 • mgr Aleksandra Miczuga, tel. 12 664 75 33
 • mgr Iwona Wojtkiewicz, tel. 12 664 66 28

Informatyka analityczna - pokój 3053 (III piętro)

 • mgr Monika Gillert, tel. 12 664 66 47

Matematyka - pokój 1136 (I piętro)

 • mgr Ewa Graca, tel. 12 664 76 70
 • mgr Anna Groń, tel. 12 664 66 46

Matematyka komputerowa - pokój 1138 (I piętro)

 • mgr Aleksandra Miczuga, tel. 12 664 75 33
  mgr Iwona Wojtkiewicz, tel. 12 664 66 28

 • Kierownik programu kształcenia w SD w dyscyplinie matematyka: dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ, tel. 12 664 75 87
 • Kierownik programu kształcenia w SD w dyscyplinie informatyka: dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ, tel. 12 664 66 47
 • osoba kontakowa z WMiI do SD w dyscyplinie informatyka techniczna: dr hab. Adam Roman, prof. UJ
 • sekretariat SD dla dyscyplin matematyka i informatyka: mgr Monika Wierzbicka, pokój 1140 (I piętro), tel. 12 664 76 67
 • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl/

 • Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr Grzegorz Herman
 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia: dr Grzegorz Herman, dr Tomasz Kapela, dr Joanna Orewczyk, mgr Artur Polański
 • Wydziałowy Koordynator ds. zajęć hybrydowych: dr Joanna Orewczyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron