Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium rektora

W przypadku studentów I roku Stypendium rektora przeznaczone jest dla laureatów olimpiad międzynarodowych oraz laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych. O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

W roku akademickim 2021/2022 wysokość stypendium wynosi 950 zł.

Nabór wniosków trwa do 20 października danego roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Stypendium, formy i sposobu składania wniosku oraz obowiązujących terminów dostępne są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącej pomocy materialnej.

Kontakt: Olga Kwaśny, kwasny[at]ii.uj.edu.pl, tel.: (+48) 12 664 6661

Widok zawartości stron Widok zawartości stron