Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stypendium rektora

W przypadku studentów I roku Stypendium rektora przeznaczone jest dla laureatów olimpiad międzynarodowych oraz laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych.  O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy. Stypendium to mogą także otrzymywać medaliści mistrzostw Polski w sporcie.

W roku akademickim 2023/2024 stypendium przyznano aż 49 osobom z naszego wydziału! Jego wysokość wynosi 1000 zł.

Nabór wniosków trwa do 20 października danego roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Stypendium, formy i sposobu składania wniosku oraz obowiązujących terminów dostępne są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącej pomocy materialnej.

Kontakt dla studentów I roku: Marta Machnica, marta.machnica[at]uj.edu.pl, tel.: (+48) 12 664 7662

Web Content Display Web Content Display