Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stypendium rektora

W przypadku studentów I roku Stypendium rektora przeznaczone jest dla laureatów olimpiad międzynarodowych oraz laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych. O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

W roku akademickim 2020/2021 wysokość stypendium wynosi 800 zł.

Nabór wniosków trwa do 20 października danego roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Stypendium, formy i sposobu składania wniosku oraz obowiązujących terminów dostępne są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącej pomocy materialnej.

Kontakt: Olga Kwaśny, kwasny[at]ii.uj.edu.pl, tel.: (+48) 12 664 6661

Web Content Display Web Content Display