Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin oraz informacje ogólne

Rozwój naukowy najzdolniejszych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki jest wspierany w ramach programu tutoringu. Od roku akademickiego 2020/21 program ten jest realizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego SciMat będącego częścią programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Regulamin programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMatw programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA O ZMIANACH Regulaminu programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznymInicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Wyjaśnienie do Regulaminu programu tutoringu

Wyjaśnienie nr 2 do Regulaminu programu tutoringu

Terms and Conditions of the tutoring scheme in priority study programmes in the SciMat PRA under the strategic programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

Information of changing the Terms and Conditions of the tutoring scheme in priority study programmes in the SciMat PRA under the strategic programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Kontakt: Agnieszka Niemiec, aga.niemiec[at]uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron