Regulamin oraz informacje ogólne

Regulamin oraz informacje ogólne

Rozwój naukowy najzdolniejszych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki jest wspierany w ramach programu tutoringu. Od roku akademickiego 2020/21 program ten jest realizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego SciMat będącego częścią programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Regulamin programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Wyjaśnienie do Regulaminu programu tutoringu

Wyjaśnienie nr 2 do Regulaminu programu tutoringu

Tutoring programme Terms and Conditions in priority study programmes within SciMat PRA under the strategic programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021

 

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.

 

 

Kontakt:

Agnieszka Niemiec             aga.niemiec[at]uj.edu.pl

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 08.07.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek