Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tutoring w ramach ID.UJ

Program tutoringu w ramach ID.UJ ma na celu wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki. Polega na przypisaniu studentom kierunków priorytetowych (Matematyki, Matematyki Komputerowej, Informatyki i Informatyki Analitycznej) lub studentom Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, których kierunek wiodący jest prowadzony przez Wydział, indywidualnych opiekunów naukowych. Opiekunowie czuwają nad rozwojem naukowym studentów i utrzymują z nimi regularny kontakt.  

Do programu tutoringu przystępują w pierwszej kolejności studenci studiów I lub II stopnia będący stypendystami w konkursie o stypendium im. Franciszka Mertensa na WMiI oraz studenci studiów I stopnia wyłonieni w konkursie o stypendium z Dziekańskiego Funduszu dla Olimpijczyków naWMiI. Ponadto tutoringiem mogą być objęci studenci studiów I lub II stopnia, wyróżniający się poprzez swoje osiągnięcia naukowe.

Liczba studentów objętych programem tutoringu w danym roku akademickim wynosi maksymalnie 61. Tutoring prowadzony jest przez 9 miesięcy roku akademickiego, tj. od października do czerwca. Nabór do programu tutoringu odbywa się na zasadzie dobrowolnych, pisemnych zgłoszeń studentów.

Nabór na rok akademicki 2022/2023 został zakończony - wyniki dostępne są na stronie.

Informacje o poprzednich edycjach programu:  

Program tutoringu w roku akademickim 2020/2021
Program tutoringu w roku akademickim 2021/2022  

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Niemiec

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Biuro ds. projektów badawczych

ul. prof. S. Łojasiewicza 6

pok. 1175

tel. 12 664 76 69

Widok zawartości stron Widok zawartości stron