Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  2. prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Każdego roku nabór wniosków trwa do 15 kwietnia. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Stypendium, formy i sposobu składania wniosku oraz obowiązujących terminów dostępne są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu. Wśród stypendystów wszystkich znalazły się osoby związane z naszym Wydziałem:

- w roku akademickim 2019/2020 - pan Jan Fornal (student matematyki);

- w roku akademickim 2020/2021 - pani Justyna Jaworska (studentka informatyki analitycznej);

- w roku akademickim 2021/2022 wśród siedmiu stypendiów przyznanych na całym Uniwersytecie aż cztery otrzymali studenci naszego Wydziału - panowie: Juliusz Banecki, Łukasz Orski, Radosław Żak (studenci matematyki) oraz Igor Piechowiak (student matematyki komputerowej);

- w roku akademickim 2022/2023 trzy z siedmiu stypendiów przyznano studentom, którzy w październiku rozpoczęli studia na naszym wydziale - otrzymali je panowie: Bartłomiej Bychawski i Kosma Kasprzak (studenci matematyki) oraz Oleh Naver (student informatyki analitycznej)

Zakończyła się piąta edycja konkursu o przyznanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła Stypendium UJ zdecydowała o przyznaniu stypendium 7 osobom. Wśród nich znalezł się pan Mateusz Gabzdyl, który od października 2023 r. rozpocznie studia na naszym Wydziale.

Serdecznie gratulujemy!

 

Web Content Display Web Content Display