Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Matematyki i Informatyki UJ ma dwadzieścia lat

Wydział Matematyki i Informatyki UJ ma dwadzieścia lat

Jako że zarówno nasza uczelnia, jak i nasze miasto, jak wypominał nam niegdyś kpiarsko Boy, kochają się w jubileuszach, również Wydział Matematyki i Informatyki UJ w skromnym zakresie postanowił dodać swoje trzy grosze do tej starej tradycji. Pod koniec września 2023 roku miała mianowicie miejsce w siedzibie wydziału kulminacja obchodów jego dwudziestolecia, trwających od początku roku i gęsto wypełnionych różnorodnymi wydarzeniami.

W środę 27 września br. otwarto wystawę O siedzibach matematyki i informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim ‒ śladem miejsc i ludzi, przygotowaną przez panie Agnieszkę Dudek i Dagmarę Waszkiewicz z działu promocji wydziału. Stanowi ona w przeważającej części owoc ich kwerendy w Archiwum UJ, ale wykorzystano też na niej rozmaite artykuły prasowe, fotografie pochodzące z bibliotek cyfrowych, jak i unikatowe materiały znajdujące się w posiadaniu wydziałowych kół naukowych lub w prywatnych zbiorach koleżanek i kolegów. Większość tych dokumentów, zdjęć i artefaktów nie była nigdy wcześniej prezentowana publicznie, a po zakończeniu wystawy trafią one pod koniec tego roku w formie cyfrowej do sieci.
Przedstawiona na niej historia rozpoczyna się w II połowie XVIII wieku, gdy ówczesna Akademia Krakowska stanęła przed koniecznością głębokiej zmiany nauczania na całym swoim Fakultecie (jak wtedy mawiano) Filozoficznym, w tym kształcenia w zakresie nauk matematycznych. Wystawa nie jest jednak opowieścią o dziejach matematyki i informatyki uniwersyteckiej w ostatnich dwóch wiekach, ani nawet relacją o losach ludzi, którzy ją tworzyli, choć i o nich jest na niej mowa. Nasz zamiar był skromniejszy. Postanowiliśmy przyjrzeć się jak ewoluowały miejsca, w których na naszym uniwersytecie nauki matematyczne uprawiano, a które zmieniały się na przestrzeni tych lat wielokrotnie, jak planowano, wznoszono i wyposażano poszczególne budynki oraz z jakimi problemami się wówczas mierzono.
Następnego dnia, w czwartek 28 września, odbyły się główne obchody jubileuszowe. W czasie dwóch paneli dyskusyjnych profesorowie-seniorzy naszego wydziału wspominali zarówno (pre-)historię informatyki na UJ, jak i czas gdy tworzyliśmy wspólny wydział wraz z kolegami z fizyki, astronomii i informatyki stosowanej. Pierwszy z nich prowadzili z ogromną werwą profesorowie: Marian Mrozek i Marek Zaionc, uświadamiając słuchaczom jak długą drogę przebyła w tych latach uniwersytecka informatyka oraz ilustrując to wieloma przezroczami, w pasjonującej dyskusji towarzyszyli im zaś Jacek Lembas, Jan Malczak, Maciej Ślusarek i Janusz Traple. W czasie drugiego spotkania kolejne osoby kierujące przed laty działalnością wspólnego wydziału ‒ fizycy, matematycy oraz informatycy ‒ profesorowie: Andrzej Białas, Marek Jarnicki, Jerzy Ombach, Kamil Rusek, Jerzy Szwed, Edward Tutaj, Piotr Tworzewski i Jakub Zakrzewski, dzieliły się na zaproszenie prowadzącego panel fizyka prof. Karola Życzkowskiego swoimi wspomnieniami, nie omijając przy tym spraw trudnych i kontrowersyjnych, ale przywołując także historie wesołe lub zgoła humorystyczne. W obu tych spotkaniach bardzo aktywnie uczestniczyła publiczność uzupełniając wypowiedzi, polemizując z mówcami, przywołując anegdoty dotyczące zmarłych profesorów i zapomniane już niekiedy fakty z przeszłości.
Dalszy ciąg spotkania uświetnił koncert klasycznego kwintetu dętego Cracow Golden Quintet z udziałem absolwentki matematyki naszego wydziału i zarazem flecistki orkiestry Filharmonii Krakowskiej Natalii Jarząbek. Następnie w czasie trwającego do późnych godzin wieczornych bankietu kontynuowano wspomnienia oraz dyskusje, czemu towarzyszył na dziedzińcu naszego budynku występ polsko-słowackiego zespołu muzycznego Júlia Masnicová Trio.

Wojciech Słomczyński

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Wykład profesora László Lovásza

Wykład profesora László Lovásza

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron