Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie naukowym dwójki pracowników naszego Wydziału. Członkowie zespołu GMUM – Przemysław Spurek i Bartosz Zieliński - zostali laureatami konkursu FIRST TEAM FENG Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przemysław Spurek otrzymał środki w wysokości 3 129 800 zł na projekt Efektywne renderowanie obiektów 3D reprezentowanych za pomocą NeRF w środowisku rozszerzonej rzeczywistości.
Generowanie obiektów 3D jest obecnie jednym z najważniejszych trendów w grafice komputerowej. Klasyczne reprezentacje są stosunkowo łatwe do renderowania jednocześnie będąc trudnymi dla generatywnych modeli uczenia maszynowego. Niedawny przełom w tym zakresie stanowi model Neural Radiance Field (NeRF), który pozwala generować obiekty 3D na podstawie zwykłych zdjęć. W przeciwieństwie do wcześniej powstałych metod NeRF nie modeluje struktury 3D obiektu, natomiast wykorzystuje sieć neuronową, która na podstawie pozycji kamery generuje wysoce realistyczny widok 3D obiektu z zadanej pozycji. Takie podejście ma wiele praktycznych zastosowań, takich jak generowanie treści graficznych dla wirtualnej rzeczywistości (VR). Główną trudnością jest tworzenie realistycznej, wysokiej jakości i bogatych treści, tj. modeli obiektów oraz całych scen wizualizowanych w VR. Obecnie większość aplikacji VR wykorzystuje treści stworzone półautomatycznie z wykorzystaniem CAD, fotogrametrii lub przygotowywanych w całości ręcznie przez grafika komputerowego. W tym kontekście możemy rozważać generatywną sztuczną inteligencję za kluczowy czynnik umożliwiający zrewolucjonizowanie domeny VR. W szczególności NeRF jest obecnie jedyną z najważniejszych technologią pretendującą do rozwiązania problemu z generowaniem wysokiej jakości kontentu do środowiska VR. Podejście oparte o NeRF umożliwia tworzenie nowych widoków złożonych scen z zaledwie kilku obrazów lub zdjęć 2D ze znanymi współrzędnymi pozycji kamery, gdyż struktura obiektu 3D jest zakodowana w wagach sieci. NeRF pozwala renderować wysokiej jakości widoków scen z wcześniej niewidocznych punktów widzenia w oparciu o relacje między obrazami. Niestety wykorzystanie NeRF jest obecnie ograniczone ze względu na stosunkowo niską szybkości renderowania oraz kompatybilnością z istniejącymi frameworkami VR. Głównym celem programu badawczego jest stworzeni systemu pozwalającego tworzyć treści graficzne dla potrzeb VR.

Bartosz Zieliński będzie realizował projekt Interpretowalne i interaktywne wielomodalne wyszukiwanie w procesie odkrywania leków, na który otrzymał 3 900 600 zł.
Aktualnie proces odkrywania leków jest skomplikowany i wymaga dużych nakładów finansowych oraz wielu lat pracy, aby wprowadzić nowy lek na rynek. Jednym ze sposobów skrócenia czasu i obniżenia kosztów tego procesu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dzięki temu można zmniejszyć liczbę niepowodzeń w testach klinicznych i ułatwić przeszukiwanie przestrzeni związków chemicznych.
W ramach tego projektu zaproponowane zostało wykorzystanie narzędzi opartych na wyszukiwaniu wiedzy oraz interaktywnemu i interpretowalnemu uczeniu maszynowemu, aby zwiększyć efektywność procesu odkrywania leków. Opracowane narzędzie będzie w stanie analizować obrazy zdarzeń komórkowych, takie jak te wykonane w protokole CellPainting (CP), i identyfikować potencjalne leki małocząsteczkowe, które mogą wywołać konkretne zdarzenia komórkowe. Dzięki czemu elementy procesu odkrywania leków takie jak identyfikacja hitów, skrining wirtualny oraz repozycjonowanie leków będą szybsze i tańsze.

Celem działania programu FIRST TEAM FNP jest przede wszystkim: wsparcie projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym, rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce oraz zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC. Więcej o programie na stronie: FIRST TEAM FENG - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięć!

 

Polecamy również
Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Wykład profesora László Lovásza

Wykład profesora László Lovásza

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Kolejni laureaci konkursów NCN

Kolejni laureaci konkursów NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron