Pełnomocnik Dziekana ds. informatyki technicznej

Do kompetencji pełnomocnika Dziekana ds. informatyki technicznej należy:

1. Koordynacja prac związanych z tworzeniem Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

2. Koordynacja i przygotowywanie dokumentacji związanej z wystąpieniem przez UJ o uprawnienia w zakresie dysypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

3. Nadzór nad działalnością dydaktyczną i naukową w ramach dyscypliny.

4. Monitorowanie osiągnięć naukowych pracowników Wydziału deklarujących jako swoją dyscyplinę informatykę techniczną i telekomunikację.

5. Koordynowanie wszelkich działań związanych z wypełnianiem wszelkich ankiet, sprawozdań itp związanych z powierzoną mu dyscypliną.

6. Wypełnianie innych działań zleconych przez Dziekana w zakresie funkcjonowania informatyki technicznej  i telekomunikacji na Wydziale oraz współpraca z przedstawicielami tej dyscypliny funkcjonującymi na innych wydziałach UJ.