Stypendia SCIMAT dla rozpoczynających studia I, II i III stopnia

Uniwersytet Jagielloński jest laureatem konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Jednym z siedmiu  Priorytetowych Obszarów Badawczych wspieranych w ramach przyznanych środków finansowych jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. W ramach SciMat oferowane są stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Informatyka, Informatyka Analityczna, Matematyka, Matematyka Komputerowa. Studenci I stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, natomiast dla studentów II stopnia przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dodatkowe stypendia w wysokości 2500 zł miesięcznie są przewidziane także dla doktorantów rozpoczynających w roku 2020/21 kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programach Matematyka i Informatyka.

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na priorytetowych programach kształcenia w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Wyjaśnienia do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów

Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award to doctoral students at JU Doctoral School of Exact and Natural Sciences in priority study programmes within the SciMat PRA under the Strategic Programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

In order to submit an application for the Incentive Scholarship Award for PhD students, please complete the form available at the following link by November 12, 2020.

 

Kontakt:

Agnieszka Niemiec             aga.niemiec[at]uj.edu.pl

 

 

 

Nabór zgłoszeń

Dnia 28 stycznia 2021 r. został uruchomiony nabór zgłoszeń do programu stypendialnego w ramach POB SciMat dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Informatyka, Informatyka Analityczna, Matematyka, Matematyka Komputerowa. 

Termin składania wniosków upływa dnia 28 lutego 2021 r.  

Wniosek o stypendium należy złożyć zdalnie za pomocą strony: https://strefaid.uj.edu.pl/Stypendium/Overview/1 

Logowanie do systemu jest identyczne, jak do uniwersyteckiej skrzynki pocztowej. 

 

 

Stypendia przyznane w roku akademickim 2020/2021

Komisja rekrutacyjna do stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia informatyka w ramach POB SciMat w składzie Piotr Kalita, Maciej Ulas, Marcin Kozik, Piotr Niemiec, Aleksandra Nowak, Stanisław Szufa przyznała trzy stypendia dla doktorantów.

Lista stypendystów:

    1. Marcin Briański
    2. Damian Stachura
    3. Michał Ziobro    

Lista rezerwowa:

    1. Piotr Bartman
    2. Michał Pietruszka
    3. Konrad Walkowicz
    4. Jakub Ruszil


Ponadto Komisja rekrutacyjna do stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia matematyka w ramach POB SciMat w składzie Maciej Denkowski, Maciej Ulas, Dominik Kwietniak, Piotr Niemiec, Marcel Mroczek, Bartłomiej Kielak przyznała trzy stypendia dla doktorantów.

Lista stypendystów:

    1. Alexandre Angelo Miranda Trilles Jr
    2. Michał Buchała
    3. Donald Woukeng Feudjio

Lista rezerwowa:

    1. Sohail Ahmed Dayo

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Data opublikowania: 08.07.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek