Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Навигация Навигация

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Regulamin

 • Za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości wszystkim czytelnikom udostępniane są książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne w czytelniach.
 • Z wypożyczalni mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UJ po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej.
 • Studenci i doktoranci dokonują zapisu do Biblioteki na podstawie wpisu w USOS na aktualny rok akademicki lub ważnej legitymacji.
 • Tablice, słowniki, encyklopedie i czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelniach Biblioteki.
 • Książki wypożyczane są na dwa miesiące. Dla niektórych książek Biblioteka może ustalić krótszy okres wypożyczenia. Jeśli książka nie została zamówiona przez innego czytelnika, można dokonać prolongaty jej wypożyczenia.
 • Za opóźnienie zwrotu wypożyczonej książki Biblioteka może zawiesić czytelnikowi możliwość korzystania z Biblioteki.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek. Studenci innych wydziałów UJ mogą wypożyczyć 3 książki. Książki z czytelni można wypożyczyć na 1 dzień.
 • W celu uzyskania zaliczenia kolejnego roku studiów, należy zwrócić wypożyczone książki a w USOS skasować wpis do Biblioteki.
 • Pracownicy innych uczelni wypożyczają książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić lub przekazać Bibliotece kwotę równą wartości zagubionego dzieła (nie mniej niż 50 zł).
 • Informacja o zbliżającym się terminie zwrotu jest automatycznie wysyłana na e-mail czytelnika.

Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje wykreślenie czytelnika z Biblioteki.