Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rankingi

Wśród międzynarodowych rankingów mierzących potencjał naukowy uniwersytetów w różnych dyscyplinach wyróżniają się: Global Ranking of Academic Subjects opracowany przez Uniwersytet Shanghai Jiao Tong (w skrócie Ranking Shanghajski) oraz QS World University Ranking by Subject. Oba rankingi plasują matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim na zaszczytnej drugiej pozycji w kraju (pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Warszawski). W Rankingu Shanghajskim (edycja 2023), na 500 indeksowanych instytucji prowadzących badania w dyscyplinie matematyka, Uniwersytet Jagielloński jest notowany na miejscach 151-200. Natomiast ranking QS (edycja 2024) wskazuje na pozycję 301-350.

Jeśli chodzi o matematykę, to światowym liderem w rankingu QS jest od kilku lat Massachusetts Institute of Technology, natomiast w Rankingu Shanghajskim Princeton University (lata 2017-2019, 2023) oraz Paris-Saclay University (lata 2020-2022).


Wśród krajowych rankingów, mierzących potencjał naukowy jak i dydaktyczny, na szczególną uwagę zasługuje ranking miesięcznika „Perspektywy”. Dominujące na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunki studiów, czyli matematyka i informatyka, zajmują obecnie (edycja 2023) odpowiednio piąte i drugie miejsce w kraju. Tu także pierwsze miejsce należy do Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента