Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rankingi

Wśród międzynarodowych rankingów mierzących potencjał naukowy uniwersytetów w różnych dyscyplinach wyróżniają się: Global Ranking of Academic Subjects opracowany przez Uniwersytet Shanghai Jiao Tong (w skrócie Ranking Shanghajski) oraz ranking QS World University Ranking by Subject. Oba rankingi plasują matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim na zaszczytnej drugiej pozycji w kraju (pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Warszawski). W Rankingu Shanghajskim (edycja 2021), na 500 indeksowanych instytucji prowadzących badania w dyscyplinie matematyka, Uniwersytet Jagielloński jest notowany na miejscach 151-200. Natomiast ranking QS (edycja 2021) wskazuje na pozycję 251-300.


Wśród krajowych rankingów, mierzących potencjał naukowy jak i dydaktyczny, na szczególną uwagę zasługuje ranking miesięcznika „Perspektywy”. Oba dominujące na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunki studiów (czyli matematyka
i informatyka) zajmują obecnie (edycja 2021) drugie miejsce w kraju. Tu także pierwsze miejsce należy do Uniwersytetu Warszawskiego. Warto nadmienić, że w tym samym rankingu Uniwersytet Jagielloński (liczony jako całość) jest w Polsce liderem.

 

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента