Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Навигация Навигация

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Otwarto turę składania wniosków o stypendium socjalne

Otwarto turę składania wniosków o stypendium socjalne

W systemie USOSweb została otwarta tura wypełniania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni 2021/2022. Wnioski można składać do 31.01.2022 w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, pok. 1048 lub przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

Jeśli sytuacja dochodowa i rodzinna nie uległa zmianie, wystarczy wypełnić i złożyć wniosek o stypendium socjalne w wersji papierowej (bez dodatkowych dokumentów). Natomiast zmiany należy udokumentować i dołączyć odpowiednie zaświadczenia do wniosku o stypendium wraz z wnioskiem o ponowne przeliczenie dochodu.

Zmieniono próg dochodowy OPS do 600 zł - osoby o dochodzie między 528-600 zł na osobę muszą dostarczyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny z MOPS. Osoby o dochodzie poniżej 528 zł, które wyjaśniały w semestrze zimowym źródła utrzymania mogą podtrzymać swoje oświadczenia i nie muszą dołączać nowych dokumentów.

Recommended
Nowy nabór do programu tutoringu w ramach ID.UJ
Nowy nabór do programu tutoringu w ramach ID.UJ
20 października mija termin składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023.
20 października mija termin składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023.
Wnioski o miejsce w akademiku na rok 2022/23 - NABÓR CIĄGŁY
Wnioski o miejsce w akademiku na rok 2022/23 - NABÓR CIĄGŁY
Wnioski o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023
Wnioski o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента