Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium im. Franciszka Mertensa - VII edycja

Przypominamy, że termin wysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie o stypendium im. Franciszka Mertensa upływa dnia 1 czerwca 2023 r. Kandydaci ubiegający się o stypendium otrzymali zwrotne potwierdzenie mailowe, że otrzymaliśmy wniosek.
Osoby, które nie otrzymały zwrotnej informacji e-mail po wysłaniu wniosku, proszone są o kontakt na adres: stypendium.mertensa[at]uj.edu.pl.

 

Stypendium im. Franciszka Mertensa przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów i absolwentów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), z astronomii i astrofizyki (IOAA), fizycznej (IPhO), lingwistycznej (IOL) lub zawodów międzynarodowych Romanian Masters of Mathematics (RMM), Romanian Masters of Informatics (RMI), International Zhautykov Olympiad (IZhO) albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO) lub Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt (EGOI).


Obejmuje ono stypendium w wysokości 2000 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca).

Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

 1. Uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku prowadzonym przez WMiI UJ.
 2. Zostanie poinformowany o dalszym trybie rekrutacji. Dopełnienie przez uprawnionego laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowić będzie warunek przyjęcia na studia i otrzymania stypendium.
 3. Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).
 4. Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
 5. Na pierwszy rok studiów będzie miał przydzielonego opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana WMiI UJ spośród pracowników WMiI UJ albo uczestników studiów doktoranckich na Wydziale lub doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ. Do zmiany opiekuna będzie mogło dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana WMiI UJ lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana WMiI UJ.
 6. Będzie studiował według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana WMiI UJ. W miarę możliwości będzie włączany do prac naukowych prowadzonych na WMiI UJ.
 7. Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 1 czerwca 2023 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

 • list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
 • skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu: co najwyżej piętnastu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu przez powołaną przez Dziekana WMI UJ Komisję, polegającego na rozmowie z Komisją sprawdzającą poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych. Rozmowa może się odbyć bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2023. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie oraz w FAQ.

Kontakt: stypendium.mertensa[at]uj.edu.pl

Poznaj naszych aktualnych Stypendystów

 • Demian Banakh
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Hanna Blazhko
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Nazarii Denha
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Vladyslav Denysiuk
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Azur Đonlagić
  Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina
  Matematyka / Mathematics
 • Leonid Dorochko
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Dmitriy Gorovoy
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Daniil Homza
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Marko Khasin
  Ukraina / Ukraine
  Matematyka / Mathematics
 • Vadym Koval
  Ukraina / Ukraine
  Matematyka / Mathematics
 • Andrii Kovryhin
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Ilya Kuchynski
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Andrii Kuts
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Dzianis Lahunou
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Dzmitry Maslionchanka
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Artsiom Mialik
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Andrey Naradzetski
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Oleh Naver
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Vladyslav Rachek
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Pavel Sankin
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Anatoli Shatsila
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Bogdan Tolstik
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Maksym Tur
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Daniil Yurshevich
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Daniil Zabauski
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Maxym Zub
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Vladyslav Zveryk
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics

Nasi byli Stypendyści

 • Aliaksandra Novik
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Dzianis Pivavarau
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Nikolay Sheshko
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Marin Varivoda
  Chorwacja / Croatia
  Matematyka / Mathematics

 

Ulotki

ulotka w języku angielskim

ulotka w języku BCMS

ulotka w języku białoruskim

ulotka w języku czeskim

ulotka w języku litewskim

ulotka w języku łotewskim

ulotka w języku polskim

ulotka w języku rosyjskim

ulotka w języku rumuńskim

ulotka w języku słowackim

ulotka w języku ukraińskim

ulotka w języku węgierskim

 

 

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron