Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17 listopada 2023 - Szymon Knop

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 17 listopada 2023 roku o godz. 13:00 w sali 0004

budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej (w formie hybrydowej)

mgr. Szymona Knopa

Tytuł rozprawy: Deep generative models in image processing

Promotor:  dr hab. Igor Podolak
Recenzenci: dr hab. Marek Cygan, prof. UW
  dr hab. Piotr Miłoś, prof. IMPAN

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje rozprawy dostępne są na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/procedure/344.

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej pana mgr. Szymona Knopa poprzez platformę elektroniczną MS Teams.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony@matinf.uj.edu.pl do wtorku 14.11.2023 r. do godz. 12:00 (z dopiskiem: obrona_SzymonKnop).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron