Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Poniższe informacje są zgodne z regulaminem Stypendium i dotyczą jego poprzednich edycji. Z uwagi na trwającą pandemię oraz odwołanie finałów olimpiad krajowych i olimpiad międzynarodowych, tegoroczny regulamin może zostać zmieniony.

 

W przypadku studentów I roku stypendium to przeznaczone jest dla laureatów olimpiad międzynarodowych oraz laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych. O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy. W roku akademickim 2020/2021 wysokość stypendium wynosi 800 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium rektora.

Termin składania wniosków o stypendium rektora mija 20 października danego roku akademickiego.

 

Kontakt:

Olga Kwaśny            kwasny[at]ii.uj.edu.pl

tel.: (+48) 12 664 6661