Stypendium imienia Franciszka Mertensa - wyniki edycji 2020

Czwarta edycja konkursu: „Stypendium im. Franciszka Mertensa za wyniki w nauce”

Komisja Konkursowa czwartej edycji Konkursu w składzie Jakub Kozik, Patryk Pagacz, Nikolay Sheshko, Wojciech Słomczyński (przewodniczący) oraz Anna Szymusiak przyznała sześć stypendiów dla zagranicznych studentów.

Laureatami zostali:

  • Oles Holembovskyy (Ukraina)
  • Daniel Jurszewicz (Białoruś)
  • Vadym Koval (Ukraina)
  • Andrii Kuts (Ukraina)
  • Pavel Sankin (Białoruś)
  • Andrej Velichkovski (Macedonia Północna)
     

 

Osobom, które w roku akademickim 2020/21 podjęły studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przydzielono następujących tutorów: Lech Duraj (Andrii Kuts), Marcin Kozik (Pavel Sankin), Piotr Micek (Daniel Jurszewicz), Patryk Pagacz (Vadym Koval).

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy startowali w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.