Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium im. Franciszka Mertensa - V edycja

Stypendium im. Franciszka Mertensa przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów i absolwentów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO).


Obejmuje ono stypendium w wysokości 1750 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca).

Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

 1. Uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku prowadzonym przez WMiI UJ.
 2. Zostanie poinformowany o dalszym trybie rekrutacji. Dopełnienie przez uprawnionego laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowić będzie warunek przyjęcia na studia i otrzymania stypendium.
 3. Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).
 4. Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
 5. Będzie miał przydzielonego przez cały okres studiów opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana WMiI UJ spośród pracowników WMiI UJ. Do zmiany opiekuna będzie mogło dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana WMiI UJ lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana WMiI UJ.
 6. Będzie studiował według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana WMiI UJ. W miarę możliwości będzie włączany do prac naukowych prowadzonych na WMiI UJ.
 7. Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2021 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

 • list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
 • skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu: co najwyżej dwunastu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu przez powołaną przez Dziekana WMI UJ Komisję, polegającego na rozmowie z Komisją sprawdzającą poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych. Rozmowa może się odbyć bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2021. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie oraz w FAQ.

Kontakt: stypendium.mertensa[at]uj.edu.pl

Poznaj naszych Stypendystów

 • Demian Banakh
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Nazarii Denha
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Azur Donlagić
  Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina
  Matematyka / Mathematics
 • Daniil Homza
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Vadym Koval
  Ukraina / Ukraine
  Matematyka / Mathematics
 • Andrii Kuts
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Aliaksandra Novik
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Denis Pivovarov
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Vladyslav Rachek
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Pavel Sankin
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Anatoli Shatsila
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Nikolay Sheshko
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
 • Marin Varivoda
  Chorwacja / Croatia
  Matematyka / Mathematics
 • Daniil Yurshevich  
  Białoruś / Belarus
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science

 • Maxym Zub
  Ukraina / Ukraine
  Informatyka analityczna / Theoretical Computer Science
 • Vladyslav Zveryk
  Białoruś / Belarus
  Matematyka / Mathematics
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron