Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium imienia Franciszka Mertensa - FAQ

Konkurs jest przeznaczony dla wybitnych absolwentów oraz uczniów szkół znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), wliczając w to szkoły podległe władzom RP a znajdujące się poza jej terytorium.
Z jednej strony obejmuje absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu. Z drugiej zaś uczniów szkół wydających świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Tak. Jeśli laureat konkursu nie podejmie studiów na WMiI w roku przyznania stypendium, może zgłosić się do konkursu w kolejnych latach.

 

Nic więcej nie jest konieczne. Ponadto nie ma potrzeby przesyłania tłumaczeń. Wystarczy przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanych oryginalnych dokumentów i dyplomów.

Jednak po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników należy jak najszybciej rozpocząć proces rekrutacji na studia. W trakcie tego procesu niezbędne będzie dostarczenie Apostille dyplomu ukończenia szkoły oraz tłumaczenia przysięgłego na język polski, które można zrobić już w Polsce.

Drugi etap konkursu nie wymaga fizycznej obecności – rozmowy mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji.

Osoba znajdująca się na liście rezerwowej do stypendium uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia na kierunku uzgodnionym z komisją, będzie miała możliwość udziału w kursie języka polskiego, a także finansowanie zakwaterowania w domu studenckim na pierwszym roku studiów.

 

Zwycięzcy konkursu, na życzenie, otrzymają wszelkie dokumenty, jakie Uniwersytet może wystawić, a które pomagają w uzyskaniu wizy. Takie potrzeby będą indywidualnie konsultowane z każdym laureatem konkursu. O wizę można się ubiegać w kraju pochodzenia. Można też po przyjeździe do Krakowa złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Obywatele EU nie potrzebują wiz, żeby podjąc studia w Polsce.

List motywacyjny można napisać w dowolnym języku. Jednak napisanie go w języku polskim jest mile widziane.

Formularz będzie dostępny od 1 maja na stronie poświęconej stypendium.

Rozmowy będą odbywać się między 9 a 30 czerwca. W celu ustalenia konkretnego terminu komisja skontaktuje się z uczestnikami II etapu konkursu. Rozmowa będzie prowadzona w taki sposób, aby jak najłatwiej komisja mogła porozumieć się z kandydatem. Komisja zna język polski i angielski oraz (w mniejszym stopniu) rosyjski. Z reguły wystarczy więc znajomość języka angielskiego lub minimalna znajomość języka polskiego.

Cała procedura zgłoszeniowa przebiega za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości w trakcie procesu zgłoszeniowego można skontaktować się z opiekunem konkursu, wysyłając mail na adres: stypendium.mertensa[at]uj.edu.pl

Indywidualny tok studiów oznacza, że student, w porozumieniu z opiekunem, może niemal dowolnie wybierać kursy. Student musi jedynie zdobyć odpowiednią liczbę punktów ECTS, co przekłada się na realizowanie nie mniejszej liczby kursów niż pozostali studenci. W praktyce indywidualny tok studiów daje wielką swobodę.

Regulamin stypendium gwarantuje udział w kursie języka polskiego.

Często opiekunowie naukowi na początku prowadzą spotkania w języku angielskim i stopniowo przechodzą na język polski zgodnie z możliwościami językowymi studenta.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron