Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Od kilkunastu lat Instytut Matematyki organizuje coroczne warsztaty matematyczne dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W trakcie trzydniowych zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu około trzydzieścioro wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów szkół średnich z całej Polski bierze udział w intensywnych zajęciach organizowanych na wzór wykładów i ćwiczeń na studiach. Tematem warsztatów jest każdorazowo pewna wybrana gałąź matematyki współczesnej (np. topologia, rachunek prawdopodobieńswa lub teoria grafów). Spotkanie poprzedza rozesłanie materiałów do samodzielnej lektury, a zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: mniej i bardziej zaawansowanej.

Rekrutacji na warsztaty dokonuje Fundusz spośród swoich podopiecznych.

Web Content Display Web Content Display