Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

MSC (Mathematics Subject Classification) - Matematyczna Klasyfikacja Przedmiotowa

00- Matematyka ogólna
01- Historia matematyki
03- Logika i podstawy matematyki (teoria mnogości)
05- Kombinatoryka
06- Uporządkowane struktury algebraiczne
08- Ogólne systemy algebraiczne
11- Teoria liczb
12- Algebraiczna teoria liczb, teoria ciał i wielomiany
13- Pierścienie, algebry przemienne
14- Geometria algebraiczna
15- Algebra liniowa, teoria macierzy
16- Pierścienie i algebry łączne
17- Pierścienie i algebry niełączne
18- Teoria kategorii, algebra homologiczna
19- K-teoria
20- Teoria grup i jej uogólnienia
22- Grupy topologiczne, grupy Lie’go
26- Analiza matematyczna (funkcje rzeczywiste)
28- Miara i całkowanie
30- Funkcje zmiennej zespolonej
31- Teoria potencjału
32- Funkcje wielu zmiennych zespolonych, przestrzenie analityczne
33- Funkcje specjalne
34- Równania różniczkowe zwyczajne
35- Równania różniczkowe cząstkowe
37- Układy dynamiczne, teoria ergodyczna
39- Równania skończone, równania funkcyjne
40- Ciągi, szeregi, sumowalność
41 Aproksymacja i rozwinięcia
42- Analiza Fouriera
43- Abstrakcyjna analiza harmoniczna
44- Transformacje całkowe, rachunek operatorów
45- Równania całkowe
46- Analiza funkcjonalna
47- Teoria operatorów
49- Rachunek wariacyjne, sterowanie optymalne
51- Geometria
52- Zbiory wypukłe
53- Geometria różniczkowa
54- Topologia ogólna
55- Topologia algebraiczna
57- Rozmaitości i kompleksy komórkowe
58- Analiza globalna, analiza na rozmaitościach
60- Teoria prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne
62- Statystyka
65- Analiza numeryczna
68- Informatyka ogólna
68M- Organizacja i architektura systemów, sieci komputerowe
68N- Języki programowania, oprogramowanie
68N25- Systemy operacyjne
68P- Teoria danych
68Q- Teoria obliczeń
68R- Matematyka dyskretna w odniesieniu do informatyki
68T- Sztuczna inteligencja
68U- Metodologie obliczeniowe i zastosowania
68UG- Grafika komputerowa
68W- Algorytmy
70- Mechanika cząstek i układów
74- Mechanika ciał deformowalnych
76- Mechanika płynów
78- Optyka, teoria elektromagnetyzmu
80- Termodynamika klasyczna, przewodnictwo ciepła
81- Teoria kwantów
82- Mechanika statystyczna
83- Teoria względności
85- Astronomia i astrofizyka
86- Geofizyka
90- Badania operacyjne, programowanie matematyczne
91- Teoria gier, matematyka finansowa
92- Biologia, nauki przyrodnicze i społeczne
93- Teoria systemów, sterowanie
94- Informacja i komunikacja
97- Dydaktyka matematyki

Download files
pdf
MSC - Mathematics Subject Classification