Sekretarz naukowy

  • koordynacja przygotowywania planów oraz sprawozdań i ankiet z działalności naukowej Wydziału, współpraca w tym zakresie z BJ, centralą, ministerstwem itp.,
  • koordynacja prac nad rozwijaniem baz publikacji, baz konferencji oraz baz dotyczącej działalności naukowej Wydziału,
  • wspólne, z Dziekanem i przewodniczącym Komisji ds. przewodów habilitacyjnych i przewodów profesorskich, opracowanie oraz upowszechnianie zasad przeprowadzania procedur związanych z awansami naukowymi (habilitacje, profesury),
  • organizacja zebrań naukowych Wydziału (np. wykłady przedhabilitacyjne, seminarium Wydziałowe),
  • nadzór nad funkcjonowaniem naukowych baz wydziału i ich współdziałanie z bazami „zewnętrznymi”.