Zarządzenie nr 1/2021 prodziekana WMiI UJ ds. studenckich ws. zdalnego zaliczania przedmiotów w semestrze letnim 2020/21

22 lutego zostało wydane Zarządzenie nr 1/2021 prodziekana WMiI UJ ds. studenckich ws. zdalnego zaliczania przedmiotów w semestrze letnim 2020/21. Zgodnie z Zarządzeniem, aby móc uzyskać zgodę na takie rozwiązanie, należy złożyć  wniosek o zdalne zaliczanie przedmiotów, którego formularz znajduje się TUTAJ.

 

 

Published Date: 22.02.2021
Published by: Agnieszka Dudek