Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Matematyka - bieżące informacje

Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie http://www.ibhp.uj.edu.pl w zakładce szkolenia.
Studenci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie BHK" mogą zapisywać się na drugi termin.
Studenci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
W celu zapisania na szkolenie należy:
  1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
  2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".
  3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2021/2022” (link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=528396).
  4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
  5. Zaakceptować zapisanie.
  6. Otwiera się strona kursu.
  7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
  8. Wypełnić „Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
  9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego.
Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.
Planowany termin szkolenia: od 10 maja do 31 maja 2022.

Przypominamy, że obowiązek zrealizowania szkolenia BHK (bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia) dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia z wyjątkiem osób, które już wcześniej odbyły takie szkolenie.

Na kierunku matematyka wszystkie zajęcia prowadzone przez WMiI UJ (a więc inne niż WF, lektorat języka obcego, Szkolenie BHK, itp.) w semestrze letnim 2021/22 odbywają się stacjonarnie, z wyjątkiem:

  • Seminarium dyplomowe przeglądowe (seminarium), studia II stopnia, II rok, grupy 1 i 2

przejdź do archiwum

Web Content Display Web Content Display