Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Czasopisma naukowe

Annales Polonici Mathematici

Czasopismo wydawane przez IMPAN.

Strona WWW

Redaktor naczelny:
Sławomir Kołodziej

Redaktorzy:
Eric Bedford, Zbigniew Błocki, Bogdan Bojarski, Jean-Pierre Demailly, Tien-Cuong Dinh, Marek Jarnicki, Sławomir Kołodziej, Konstantin Mischaikow, Wiesław Pawłucki, Peter Pflug, Wiesław Pleśniak, Józef Siciak, Roman Srzednicki, Hans-Otto Walther, Xu-Jia Wang, Wojciech M. Zajączkowski

Sekretarz:
Marta Kosek

Reports on Mathematical Logic

Strona WWW

Redaktor naczelny:
Paweł M. Idziak, Andrzej Wroński

Redaktorzy:
Walter Carnielli, Janusz Czelakowski, Michael Dunn, Wiesław Dziobiak, Josep Maria Font, Paweł M. Idziak, Tomasz Kowalski, Hiroakira Ono, Jerzy Perzanowski, Don Pigozzi, Alasdair Urquhart, Frank Wolter, Heinrich Wansing, Ross Willard, Piotr Wojtylak, Andrzej Wroński

Sekretarz:
Ewa Capińska

Schedae Informaticae

Strona WWW

Redaktor naczelny:
Stanisław Migórski

Redaktorzy:
Andrzej Bielecki, Wit Foryś, Ewa Grabska, Robert Schaefer

Sekretarz:
Krzysztof Misztal

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica

Strona WWW

Redaktor naczelny:
Sławomir Kołodziej

Redaktorzy:
Jacek Bochnak, Sławomir Kołodziej, Krzysztof Kurdyka, Marian Mrozek, Jerzy Ombach, Barbara Opozda, Jan Stochel, Piotr Tworzewski, Jian Song, Gabor Szekelyhidi, Valentino Tosatti,Ahmed Zeriahi

Web Content Display Web Content Display