Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dziekański Fundusz dla Olimpijczyków

Program przeznaczony jest dla laureatów oraz finalistów stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, informatycznej lub lingwistyki matematycznej, którzy planują rozpoczęcie studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w 2024 roku. Nie więcej niż dziesięć stypendiów przyznawanych jest najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze konkursu.

Stypendium w wysokości 850 PLN netto miesięcznie przyznawane jest na cały okres studiów licencjackich i wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca).

Dziekan WMiI UJ deklaruje, że każdy laureat konkursu:

  1. Będzie miał przydzielonego przez cały okres studiów opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana WMiI UJ spośród pracowników WMiI UJ. Do zmiany opiekuna będzie mogło dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana WMiI UJ lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana WMiI UJ.
  2. W miarę możliwości będzie włączany do prac naukowych prowadzonych na WMiI UJ.

Na podstawie zainteresowań naukowych przedstawionych w listach motywacyjnych Komisja w składzie: dr Lech Duraj, dr Andrzej Grzesik, dr hab. Grzegorz Kapustka, prof. UJ, Filip Konieczny, dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ może dodatkowo wskazać nie więcej niż pięciu uczestników Konkursu, którzy uzyskają prawo do opieki indywidualnej na studiach licencjackich na identycznych zasadach co stypendyści.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2024 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

  • list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata;
  • zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskanie tych osiągnięć, a w szczególności osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2024. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie.

Kontakt: Andrzej Grzesik, fundusz.dziekanski[at]uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display