Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dziekański Fundusz dla Olimpijczyków

Program przeznaczony jest dla laureatów oraz finalistów stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, informatycznej lub lingwistyki matematycznej, którzy planują rozpoczęcie studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w 2021 roku. Nie więcej niż sześć stypendiów przyznawanych jest najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze konkursu.

Stypendium w wysokości 700 PLN netto miesięcznie przyznawane jest na cały okres studiów licencjackich i wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca).

Dziekan WMiI UJ deklaruje, że każdy laureat konkursu:

  1. Będzie miał przydzielonego przez cały okres studiów opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana WMiI UJ spośród pracowników WMiI UJ. Do zmiany opiekuna będzie mogło dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana WMiI UJ lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana WMiI UJ.
  2. Będzie studiował według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana WMiI UJ. W miarę możliwości będzie włączany do prac naukowych prowadzonych na WMiI UJ.
  3. Oprócz laureatów dodatkowo pięciu kolejnych wskazanych przez Komisję powołaną przez Dziekana WMI UJ uczestników Konkursu uzyska prawo do opieki indywidualnej na studiach licencjackich na identycznych zasadach, co stypendyści.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2021 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

  • list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata;
  • zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskanie tych osiągnięć, a w szczególności osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2021. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie.

Kontakt: Andrzej Grzesik, andrzej.grzesik[at]uj.edu.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej

Web Content Display Web Content Display