Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Jury konkursu o prestiżową Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN uznało osiągnięcia naukowe dr. hab. Adama Kanigowskiego, prof. UJ za wybitne przyznając mu nagrodę za rok 2024. Profesor Kanigowski jest pierwszym w historii laureatem tej nagrody zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nagroda jest przyznawana corocznie osobie, która nie przekroczyła 45 roku życia i posiada polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce.

Prof. Kanigowski jest młodym wybitnym matematykiem pracującym na naszym Uniwersytecie od 2022 r. Jest laureatem, między innymi, Międzynarodowej Nagrody Banacha za pracę doktorską w naukach matematycznych, przyznanej w 2016 i nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego dla matematyków poniżej 30 roku życia, jaką uzyskał w roku 2017.

Obecnie pełni funkcję kierownika projektu flagowego Central European Mathematical Research Lab, realizowanego w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza". Angażuje się również aktywnie w życie naukowe WMI, organizując m.in. międzynarodowe warsztaty Dynamics and Number Theory.

Tematyka badań Laureata dotyczy własności chaotycznych i statystycznych gładkich układów dynamicznych. Prof. Kanigowski bada własności mieszające i spektralne układów parabolicznych, tj. układów o zerowej entropii z wielomianowym przyrostem orbit oraz losowość w takich układach o dodatniej entropii, które nie są jednostajnie hiperboliczne. W szczególności Laureat wraz z współautorami dał w swoich badaniach pozytywną odpowiedź na problem Rokhlina dla wielu fundamentalnych klas mieszających układów parabolicznych. Ponadto w swoich pracach udowodnił istnienie układów gładkich o zerowej entropii spełniających centralne twierdzenie graniczne. Charakterystycznym dla badań prof. Kanigowskiego jest połączenie wielu dziedzin matematyki ze sobą: w swoich wynikach łączy układy dynamiczne z takimi dziedzinami jak geometria, prawdopodobieństwo i teoria liczb.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi!

Polecamy również
Nasi studenci rozbili bank nagród w LXVII edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Nasi studenci rozbili bank nagród w LXVII edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla Borysa Kucy

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla Borysa Kucy

Uniwersytet Jagielloński czołowym europejskim centrum studiów dla uczestników olimpiad międzynarodowych z nauk matematycznych

Uniwersytet Jagielloński czołowym europejskim centrum studiów dla uczestników olimpiad międzynarodowych z nauk matematycznych

Finały Ukraińskich Olimpiad Informatycznych

Finały Ukraińskich Olimpiad Informatycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron