Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant PRELUDIUM BIS realizowany na naszym wydziale

Grant PRELUDIUM BIS realizowany na naszym wydziale

W konkursie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 4 laureatem został dr hab. Dominik Kwietniak, który otrzymał finansowanie na realizację projektu "Wewnętrzna ergodyczność i jednoznaczność stanów równowagi w układach dynamicznych".

Projekt dr. hab. Dominika Kwietniaka zatytułowany Wewnętrzna ergodyczność i jednoznaczność stanów równowagi w układach dynamicznych został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4. Na jego realizację została przyznana kwota w wysokości 602 680,00 zł. Tematem przewodnim projektu są badania warunków koniecznych i dostatecznych na istnienie i jednoznaczność miar o maksymalnej entropii oraz podobnie zdefiniowanych stanów równowagi. Uzyskawszy istnienie i jedyność, naukowcy będą badać własności tak wyszczególnionych miar. Poznanie własności tych szczególnych miar niezmienniczych pomaga w zrozumieniu dynamiki zjawiska, które opisują.

Zaznaczyć należy, iż konkurs Preludium Bis NCN dzięki bardzo atrakcyjnym warunkom (w tym finansowym) stwarza pracownikom naukowym doskonałą szansę do zrekrutowania bardzo dobrych kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Oprócz wysokiego stypendium doktoranckiego przez cały okres kształcenia, konkurs zapewnia finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.
Ponadto wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego, finansowanego z NAWA.

 

Polecamy również
Stanisław Szufa laureatem stypendium START

Stanisław Szufa laureatem stypendium START

Nagrody w polskiej edycji EUCYS rozdane

Nagrody w polskiej edycji EUCYS rozdane

Uczestnicy naszego tutoringu laureatami olimpiad

Uczestnicy naszego tutoringu laureatami olimpiad

Studenci naszego wydziału ponownie wśród najlepszych

Studenci naszego wydziału ponownie wśród najlepszych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron