Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt programu Horyzont Europa na naszym Wydziale

Projekt programu Horyzont Europa na naszym Wydziale

Projekt zespołu dr. Rafała Kucharskiego uzyskał prawie 10 milionów euro dofinansowania w ramach programu Horizon Europe Framework Programme, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Projekt zatytułowany Semless Shared Urban Mobility (SUM) realizowany będzie w ramach obszaru: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów (zagadnienie: Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade).

Projekt został najlepiej oceniony spośród 20 zgłoszonych wniosków. W skład konsorcjum wchodzi 30 podmiotów z 13 krajów, w tym 9 miast oraz 7 uniwersytetów. Uniwersytet Jagielloński pełni w nim rolę partnera.

Projekt ma na celu przygotowanie do 2026 roku piętnastu europejskich miast do transformacji w kierunku nowych środków mobilności, w szczególności transportu współdzielonego zintegrowanego z komunikacją zbiorową. Wprowadzenie takich innowacyjnych i ekologicznych środków transportu uczyni sieci połączeń funkcjonujących w europejskich miastach (w tym w Krakowie) zrównoważonymi atrakcyjnymi i niezawodnymi.

Zespół dr. Rafała Kucharskiego wykorzysta algorytm ExMAS do łączenia podróży w przejazdy wspólne. Ten publicznie dostępny algorytm, stworzony w trakcie pobytu dr Kucharskiego w Delft, został opublikowany w wiodącym czasopiśmie i jest rozwijany na UJ w ramach grantu NCN Opus. Podejście to pozwala na oszacowanie potencjału podróży łączonych, w których jeden pojazd (np. taksówka, czy Uber) przewozi więcej niż jedną osobę. Takie systemy są dużą szansą na zwiększenie dostępności transportu na obszarach o mniejszej gęstości, gdzie klasyczny transport zbiorowy jest nieopłacalny. Pozwala to na łączenie zalet podróży bezpośrednich (od drzwi do drzwi) przy znacznie zmniejszonych kosztach (opłata dzielona jest pomiędzy współpasażerów). W praktyce ten potencjał jest trudny do wykorzystania z powodów organizacyjnych, ale również algorytmicznych (liczba możliwych połączeń pasażerów w grupy rośnie wykładniczo).

W ramach projektu potencjał tego typu przejazdów będzie zbadany w wybranych obszarach Monachium, Genewy, Aten, Jerozolimy i Krakowa. Urząd Miasta Krakowa (partner w projekcie) wybrał trzy obszary, w których taki system transportu ma szanse na polepszenie oferty transportowej. Trzyosobowy zespół naukowców na Wydziale Matematyki i Informatyki przez 36 miesięcy będzie rozwijał metody i algorytmy do planowania i zarządzania takimi systemami.

 

Polecamy również
Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejni laureaci konkursów NCN

Kolejni laureaci konkursów NCN

II Górski Rajd Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

II Górski Rajd Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron