Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Wojciech Kucharz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. Wojciech Kucharz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. Wojciech Kucharz został powołany na członka korespondenta Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności

Wojciech Kucharz jest światowym ekspertem w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej, specjalizując się zwłaszcza w topologii rzeczywistych rozmaitości algebraicznych. Ta dziedzina geometrii algebraicznej wzięła swój początek od prac Nasha z 1952 roku i Tognolego z 1973 roku, który rozwiązał hipotezę Nasha. Można też z pewnością poważyć się na stwierdzenie, że wiodący udział w jej rozwoju w ciągu następnych kilku dekad miały trzy pary matematyków: Abkulut-King, Benedetti-Tognoli i Bochnak-Kucharz, a nawet, że bez ich udziału dziedzina ta nie rozwinęłaby się. W ciągu ostatniej dekady Kucharz zainicjował nowy kierunek w rzeczywistej geometrii algebraicznej, w którym zamiast funkcji regularnych używane są inne, bliskie, ale topologicznie znacznie bardziej giętkiej, klasy funkcji, tzw. funkcje regulous. Obecnie kierunek ten stał się osobną gałęzią rzeczywistej geometrii algebraicznej.

Jak czytamy na stronie PAU, głównymi celami działalności Wydziału III jest integracja nauk w nim zrzeszonych (matematyki, fizyki, chemii, astronomii, techniki i technologii) i reprezentujących je badaczy, przeciwdziałanie ujemnym skutkom koniecznej skądinąd specjalizacji, badanie możliwości udziału uczonych, skupionych w Wydziale, w rozwiązywaniu ważnych problemów ogólnych, a także skuteczna i sensowna popularyzacja nauki. Wydział dostrzega potrzebę jeszcze szerszej integracji uczonych, obejmującej także przedstawicieli nauk humanistycznych. Integracji tej służyć ma m.in. cykl specjalnych posiedzeń międzywydziałowych PAU, zainicjowany przez. Adama Bielańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Polecamy również
Miasta zarządzane przez AI - fikcja czy rzeczywistość?

Miasta zarządzane przez AI - fikcja czy rzeczywistość?

Tomasz Kobos zwycięzcą Biegu 7 Dolin 100 km

Tomasz Kobos zwycięzcą Biegu 7 Dolin 100 km

Centrum Dioscuri na naszym Wydziale

Centrum Dioscuri na naszym Wydziale

Wielki sukces naszej ekipy w IMC

Wielki sukces naszej ekipy w IMC

Widok zawartości stron Widok zawartości stron